ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 สิงหาคม 2562       463       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสวันนี้รุ่นที่ 15 แล้ว ไวมากครับ

การสื่อสารทั่วไป
การนำเสนอ
การประสานงาน

สามมิติของการสื่อสารที่มีทั้งความเหมือนและความต่างในการถ่ายทอดและทำให้เห็นภาพครับ