ผลงานฝึกอบรม - การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 สิงหาคม 2562       494       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

แก่นเนื้อหาของหลักสูตรวันนี้
กรอบความคิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
ทำงานเชิงรุก V.S. เชิงรับแตกต่างกันอย่างไร
การเข้าใจรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของตัวเอง
Fix Mindset V.S. Growth Mindset
สร้างแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ๆ