ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 สิงหาคม 2562       647       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

แม้จะไม่ได้เป็นหัวหน้า เราก็ต้องไม่หยุดพัฒนาภาวะผู้นำ

จบไปอีกหนึ่งรุ่น สำหรับหลักสูตร Self Leadership: การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จ
กับทางองค์กรชั้นนำอย่าง Betagro

ดีใจที่ผลลัพธ์หลัง Class ได้ตามความคาดหวัง
เพราะผู้เรียนสะท้อนให้เห็นว่า เรียนเสร็จบ่ายๆ
เอาสิ่งที่คิดได้ไปทดลองคุยกับลูกค้าในตอนเย็นได้ทันที

ในฐานะวิทยากร เราไม่สามารถบอกให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงได้
แต่เราสามารถสร้างการเปลี่ยนได้โดยการสะท้อนให้ผู้เรียน มองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยน ด้วยตนเอง
เพราะตัวกระบวนการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนรู้สึก
เป็นเรื่องของเขาเอง
วิธีการก็เป็นทางเลือกที่เขาคิดได้เองบนหลักการ
ที่สำคัญเมื่อเขาเปลี่ยนแล้ว เขาได้รับประโยชน์เองเป็นคนแรก

ทุกเรื่องจึงเป็นเรื่องของผู้เรียน

อีกสิ่งที่สังเกตกับตัวเองคือ สามารถจดจำชื่อและเรื่องราวของผู้เรียนได้เกือบหมด
สามารถจับเรื่องเล่าของเขา มาเชื่อมโยงกับเนื้อหาได้ตลอด
ใช้เรื่องเล่าของตนเองประกอบน้อยลงมาก

ซึ่งน่าจะมาจากความมั่นใจในกระบวนการของตนเอง
สมองจึงไม่ต้องเปลืองพลังงานและพื้นที่กับเนื้อหา
สามารถใช้สมองเพื่อฟังผู้เรียนได้ละเอียดและลึกขึ้น
สามารถตั้งคำถามเพื่อชวนคิดบนคำสำคัญและคุณค่าที่เราได้ยินได้อย่างต่อเนื่อง

อาจจะด้วยเพราะสองวันนี้มีเนื้อหาส่วนของการสื่อสารค่อนข้างเยอะ
ทำให้ผู้สอนอย่างผม ได้โค้ชการสื่อสารให้ตนเองไปในตัวครับ