[ผลงานฝึกอบรม] Analytical Brain for Effective Problem Solving

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Analytical Brain for Effective Problem Solving

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 สิงหาคม 2562     95     0

คิดเพื่อแก้สาเหตุของปัญหา กับ คิดเพื่อหาปัจจัยสู่เป้าหมาย ผลลัพธ์ต่างกันแค่ไหนครับ ?

หลักสูตร Analytical Brain for Effective Problem Solving กับทางไปรษณีย์ไทย

สมอง ของเราจะให้คำตอบ
ตามคำถามที่เราป้อนให้สมอง
ดังนั้นวิธีการที่จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ
อาจเริ่มต้นจากการเปลี่ยนคำถามตั้งต้นในการคิดวิเคราะห์

"ทำไมถึงเกิดปัญหา ? " เพื่อจะหาทางแก้ปัญหาได้ถูก
"ทำอย่างไรให้ได้เป้าหมาย ?" เพื่อจะหาทางออกจากปัญหา
บนหลักการ ก็น่าจะทำให้เราสามารถ แก้ปัญหา ได้ทั้งคู่

ดังนั้นเวลายอดขายไม่เข้าเป้า เราอาจกำลังถามตัวเองว่า
ปัญหาที่ยอดขายตกคืออะไร ?
หรือ อะไรคือปัจจัยที่จะทำให้ยอดขายเพิ่ม ?
ผลลัพธ์น่าจะทำให้เราออกจากปัญหาได้ทั้งคู่

แต่ในแง่ สมอง เวลาที่ตอบคำถาม ผลลัพธ์ค่อนข้างต่างกันอย่างมากโดยที่เราอาจไม่รู้ตัว
เพราะเวลาถามเจาะที่ปัญหา สมอง มีโอกาสที่จะตอบในสิ่งที่อยู่นอกตัวเราสูงขึ้น
เพราะการตอบว่าตัวเราเองเป็นปัญหา
ทำให้ สมอง รู้สึกสูญเสีย Significant
ทำให้ เรา รู้สึกว่า คุณค่าของตนเองลดลง
หลายครั้งเราจึงได้คำตอบที่เป็น
"ข้ออ้างที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้"
มากกว่า "เหตุผลที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง"

การเปลี่ยนจาก "ปัญหาที่เรากำลังเผชิญ"
ให้เป็น "เป้าหมายที่เราอยากเห็น" ในปัญหานั้น
เป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆ ในกระบวนการคิดแก้ปัญหา
ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้อย่างมากมาย

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การแก้ปัญหางานขายทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น