[ผลงานฝึกอบรม] Solution Thinking

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Solution Thinking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 สิงหาคม 2562     121     0

Course นี้ อยู่กับผู้เรียนเป็นกลุ่มผู้บริหาร หลักสูตร Solution Thinking กับ master coach ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

นั่งสังเกตผู้เรียนที่ พิจารณาความหมายของแต่ละ "คิด" ก็ดูเหมือนจะเข้าใจได้ไม่ยาก แต่พอให้สำรวจว่า เ่มื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง นำเสนอไม่ผ่าน ผลงานไม่ได้ตามเป้า คู่แข่งมี campaign ดึงลูกค้าไป ยอดขายตก พนักงานลาออก ฯลฯ บอกไม่ได้ว่ากำลังใช้ "การคิด" แบบไหนอยู่ !!! เราก็เป็นเหมือนกัน

"การคิด" ของคนโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ การแก้ปัญหา และบ่อยครั้งก็มักลืมเป้าหมายเพียงเพราะไปให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ที่เป็นเรื่องในอดีตซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ที่หนักคือ ปัญหา/อุปสรรคที่กำลังแก้นั้น เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหรือไม่? บางทีก็ลืมถาม แล้วเผลอลงไปยุ่งกับมัน หมดเวลาไปทั้งวันโดยบอกไม่ได้ว่า ทำอะไร

เหตุการณ์/สิ่งที่เข้ามากระทบเรา หากเราไม่มี Awareness (ขาดสติ) ว่ากำลังใช้ "การคิด" เพื่ออะไรอยู่ ก็จะเผลอทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมในสถานการณ์นั้น เกิดอารมณ์เชิงลบ ได้ง่ายๆ และ เวลาก็จะหายไปอย่างรวดเร็ว

วันนี้ เรียนหลักสูตรการคิด ชอบมาก ชอบคิด เวลาที่คิด ทำให้ไม่ค่อยมี อารมณ์ โดยเฉพาะอารมณ์หงุดหงิด เวลาทำงานอะไรซักอย่าง ใช้การคิดที่หลากหลาย สมองก็จะจดจ่อที่ผลสำเร็จของเรื่องที่คิด

คิดวิเคราะห์ การแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งต่างๆและเห็นสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่กำหนด
คิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางปัญญาที่สามารถขยายขอบเขตของความคิด
คิดกลยุทธ์ ความสามารถในการเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
คิดเชิงระบบ การคิดในภาพใหญ่ที่มองเห็นถึงผลกระทบ
คิดแก้ปัญหา การแก้ปมประเด็นที่ทำให้เกิดภาวะที่ไม่สมดุล

การคิดแต่ละประเภท ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และก็สามารถใช้ร่วมกันได้

คิดถึงงานที่ทำ ก่อนหน้านี้ การพัฒนาระบบ การเป็นผู้บริหารงานขาย การเป็นนักวิเคราะห์ระบบ สิ่งที่ทำล้วนใช้ทักษะการคิด ทั้ง 5 แบบ ทั้งในเชิงตรรกะ และ นวัตกรรมสนุกดี ที่ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆออกมา
แต่พอทำงานบริหารบุคคล พบว่าส่วนใหญ่ จมกับปัญหาเรื่องคนโดยเฉพาะคนที่ ไม่ ok แทบจะไม่ได้สร้างสรรค์อะไรออกมา รู้แล้วว่าติดอะไร

การอยู่กับ "ปัจจุบัน" นี่ยากจริงๆ

วันนี้เห็นผู้เรียน มีความสุข และสนุกกับการคิด หากเป็นการคิดเรื่องงาน ทุกคนมีศักยภาพในการคิดแต่พอถึงการคิดเรื่องคน ... ทุกคนแลดูเครียดๆกัน
หลักสูตรหน้านะคะ ที่จะตอบโจทย์นี้ Empowering Leadership ในการแก้ปัญหาคน ดังเป้าประสงค์

งานได้ผล คนเป็นสุข
    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง   Solution ThinkingทักษะการคิดEmpowering Leadership

แสดงความคิดเห็น