[ผลงานฝึกอบรม] การโค้ชคุณค่าสร้างผลการปฎิบัติงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การโค้ชคุณค่าสร้างผลการปฎิบัติงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 กันยายน 2562     271     0

        ช่วงนี้ ได้ติดตาม master coach สอนหลักสูตรหมวดโค้ช อยู่หลายหลักสูตรทั้งที่เป็น skill และ การประยุกต์ใช้การโค้ชกับ core value ขององค์กร

        บางช่วงที่ร่วมเดิน class ด้วยเครื่องมือฝึกทักษะต่างๆ และกระบวนการโค้ช สังเกตเห็นความตื่นตัวของผู้เรียนมาก เพราะผู้เรียนได้เห็นประโยชน์จากเครื่องมือ People Development ตัวนี้ (Coaching) ด้วยการพิสูจน์ด้วยตัวเอง จากการเป็น โค้ชชี่ ใน class แบบ สดๆ

        ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช ที่ได้เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี ได้ช่วยให้ผู้เรียน มองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในด้วยตัวผู้เรียนเอง เพราะการโค้ช ไม่สามารถทำได้เพียงแค่การเรียน การมี Mindset และการฝึกฝน ตามศาสตร์อย่างชำนาญ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การโค้ชช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โค้ชชี่ ไม่ใช่ตัวบุคคล

Mindset อะไร? ศาสตร์อะไรที่ใช้?
สำหรับ หลักสูตรในครั้งนี้ ศาสตร์ที่ใช้ หลักๆ คือ
Brainbase coaching
Performance coaching
Life coaching
ได้เห็นการโค้ช ในเรื่องเดียวกัน/หัวข้อเดียวกัน ด้วยศาสตร์ที่แตกต่างกันได้ แต่ละศาสตร์จะให้มุมองต่อโค้ชชี่ ที่ดีในศาสตร์นั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

ผู้เรียน สรุปว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้ และจะนำกลับไปใช้เป็นเรื่องแรก คือ การเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน
เปลี่ยนโดยการ ฟัง ให้รอบด้านขึ้น
เปลี่ยนโดยการ โค้ชตัวเองก่อน
เปลี่ยนโดยการ ไม่รีบสรุป หรือด่วนตัดสินผู้อื่น

        ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่เอา case จริงในงาน มาทดสอบจริง เพื่อ ถอดบทเรียน (unpack) กันใน class ทำให้สามารถ เชื่อมโยงเนื้อหา กับ การปฎิบัติได้อย่างสนุกสนาน

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชการโค้ชคุณค่าMindset

แสดงความคิดเห็น