[ผลงานฝึกอบรม] Logical and Lateral Thinking

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Logical and Lateral Thinking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 กันยายน 2562     171     0

        Day 2 : เรียนรู้กรอบความคิดและกระบวนการคิดของตัวเองผ่าน Simulation Board Game ครับ
        ผู้เรียนนำหลักการ หลัดคิดและเทคนิคที่ได้เรียนรู้จากวันเมื่อวานมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม

        การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยชุดคำถามโค้ช โดยใช้ keyword สำคัญของการคิดเชิงตรรกะมาชวนคิด
        จัดลำดับความสำคัญ
        คิดแบบมี Scenario
        ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
        เป็นต้น

        การเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้ทันที (Active Learning) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดความรู้ได้เร็วขึ้นครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการคิดการคิดเชิงตรรกะActive Learning

แสดงความคิดเห็น