ผลงานฝึกอบรม - Logical and Lateral Thinking

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Logical and Lateral Thinking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       6 กันยายน 2562       798       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        Day 2 : เรียนรู้กรอบความคิดและกระบวนการคิดของตัวเองผ่าน Simulation Board Game ครับ
        ผู้เรียนนำหลักการ หลัดคิดและเทคนิคที่ได้เรียนรู้จากวันเมื่อวานมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม

        การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยชุดคำถามโค้ช โดยใช้ keyword สำคัญของการคิดเชิงตรรกะมาชวนคิด
        จัดลำดับความสำคัญ
        คิดแบบมี Scenario
        ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
        เป็นต้น

        การเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้ทันที (Active Learning) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดความรู้ได้เร็วขึ้นครับ