ผลงานฝึกอบรม - การสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าขององค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าขององค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 กันยายน 2562       489       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        เมื่อวานสอนรุ่นหนึ่งไปแล้ว วันนี้รุ่นที่สอง

        โปรแกรมเตรียมพร้อมบุคลากรระดับบริหารเพื่อพาทีมงานและองค์กรก้าวสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม

        การสร้างกรอบความคิดแบบการทำงานเชิงรุก
        การตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนตัวเอง
        การจัดลำดับความสำคัญเรื่องที่รับผิดชอบ
        การสร้างทีมเวิร์คพร้อมก้าวสู้การเปลี่ยนแปลง
        การสร้างกรอบความคิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิคการโค้ช

        ออกแบบหลักสูตรเนื้อหาให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง

        การใช้เรื่องเล่า (Story Telling & Coaching) สร้างแนวคิดและการตระหนักรู้

        การเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงด้วยการ Role Playing

        ครบเครื่องครับ