[ผลงานฝึกอบรม] การสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าขององค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าขององค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 กันยายน 2562     229     0

        เมื่อวานสอนรุ่นหนึ่งไปแล้ว วันนี้รุ่นที่สอง

        โปรแกรมเตรียมพร้อมบุคลากรระดับบริหารเพื่อพาทีมงานและองค์กรก้าวสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม

        การสร้างกรอบความคิดแบบการทำงานเชิงรุก
        การตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนตัวเอง
        การจัดลำดับความสำคัญเรื่องที่รับผิดชอบ
        การสร้างทีมเวิร์คพร้อมก้าวสู้การเปลี่ยนแปลง
        การสร้างกรอบความคิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิคการโค้ช

        ออกแบบหลักสูตรเนื้อหาให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง

        การใช้เรื่องเล่า (Story Telling & Coaching) สร้างแนวคิดและการตระหนักรู้

        การเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงด้วยการ Role Playing

        ครบเครื่องครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสร้างจิตสำนึกการเล่าเรื่องการทำงานเชิงรุก

แสดงความคิดเห็น