ผลงานฝึกอบรม - ทักษะหัวหน้างาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะหัวหน้างาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 กันยายน 2562       562       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        ยังอบรมกับบุคลากรทาง Betagro อย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตร Supervisory Skill ทักษะหัวหน้างาน

        การเป็นหัวหน้างาน มีทักษะ 3 หมวดที่สำคัญ คือ
        เก่งงาน
        เก่งคน
        เก่งคิด

        แต่ก่อนที่จะเริ่มการต่อยอด เพื่อพัฒนาตนเอง อาจเริ่มต้นจากการที่เราเห็นตัวเราเองบนแต่ละเรื่องเป็นอย่างไร

        ซึ่งมุมมองที่นำมาชวนคิดคือ Fact/Feel/Future
        Fact ข้อเท็จจริง อาจดูที่ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในแต่ละเรื่อง
        Feel อารมณ์ความรู้สึก ดูจากความสุขในการทำงาน อารมณ์ร่วมในการทำงานร่วมกัน ความกระตือรือร้น
        Future อนาคต ดูจากความก้าวหน้า ความเติบโต ความมั่นคงและเชื่อมั่น

        การสร้างการมองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยน คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการโค้ช

        ดังนั้น เราต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไร สิ่งที่เรามีเหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งที่เราอยากได้รับอย่างไร ทั้งในปัจจุบันที่เป็นเป้าหมายระยะใกล้ และเป้าหมายระยะไกลในอนาคต