[ผลงานฝึกอบรม] Value and Strengths Coaching for Sales Manager

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Value and Strengths Coaching for Sales Manager

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 กันยายน 2562     183     0

        อยากเห็น อนาคตตัวเองล่วงหน้ามั๊ย...?

        ชอบสอนน้องๆ ทีมงาน ให้ทำแผนงานขายล่วงหน้า ตามที่สอนในหลักสูตรนี้เลย

        งานขายเป็นเกมส์ตัวเลข เปิด ไม่เท่ากับ ปิด กับแนวการสอนด้วย Training and Group Coaching สำหรับ Sales Manager ทำให้มีเครื่องมือในการพัฒนาทีมงานที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยการเลือกหยิบ "หมวก/บทบาท" ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
        ผู้จัดการ เพื่อสร้างผลลัพธ์/ผลการปฏิบัติงาน
        ผู้นำ เพื่อสร้างการยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจจากทีมงาน
        โค้ช เพื่อดึงศักยภาพ (ไม่ใช่เค้นประสิทธิภาพ) แบะการพัฒนาทีมงาน

        ผู้จัดการทีมงานขาย พัฒนาให้ทีมงาน
        ไม่จิตตกง่าย
        ทำงานอย่างเป็นระบบ กำหนดเป้าหมาย เดินตามแผน และ ปรับปรุงแผนงานอย่างสม่ำเสมอ
        ฝึกฝนทักษะ
        เพิ่มเติมความรู้ที่จำเป็นเพื่อการ upgrade งานที่ท้าทายขึ้น

        ที่จริงคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องงานขายเท่านั้น ทุกการดำเนินชีวิต หากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะยาว แล้วเดินตามนั้นไปอย่างสม่ำเสมอ คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่ไปแทรกแซงด้วยความตื่นตระหนก พัฒนากลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เราก็จะดำเนินงานไปอย่างมีความสุข

        แค่สนุกกับการทำรายงานขาย ส่งตัวเอง ก็สามารถรู้อนาคตตัวเอง(ด้านงานขาย) ได้ จริงๆ นะ

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  วางแผนงานขายทีมงานขายทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น