[ผลงานฝึกอบรม] Success DNA for Manager

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Success DNA for Manager

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 กันยายน 2562     109     0

        Success DNA for Manager รุ่นสุดท้ายแล้ววันนี้

        DNA คือสิ่งที่อยู่ภายในบุคคลและสะท้อนผ่านพฤติกรรมต่างๆ

        การปลูกฝัง DNA ด้านใดด้านหนึ่งให้แต่ละบุคคล มีทั้งแบบการเติมความรู้ แนวความคิดจากภายนอกเข้าไป และการดึงสิ่งที่เขามีอยู่ออกมา

        วิทยากร&โค้ชเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพและมีเรื่องที่เคยทำสำเร็จอยู่มากมาย

        การปลูกฝัง DNA แห่งความสำเร็จผ่านการสอน Training and Group Coaching คือการให้พนักงานเรียนรู้หลักการและทฤษฎีที่ทำให้เกิดความสำเร็จ แล้วให้พนักงานได้ตระหนักรู้และมองเห็นคุณค่า จุดแข็งภายในที่มีอยู่และสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี นำออกมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องจนฝังกลายเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ DNA ขององค์กร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การบริหารงานผู้จัดการจุดแข็งภายใน

แสดงความคิดเห็น