[ผลงานฝึกอบรม] การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 กันยายน 2562     174     0

        วันนี้มีนัดพูดคุยกับลค เพื่อปรับสไลด์การอบรมให้เข้ากับกลุ่มผู้เรียนรวมถึงตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของผู้จัดครับ

        การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องผมจะยึดกระบวนการ 4M ในแต่ละช่วงเป็นหลัก
        Mirror - ช่วงให้ผู้เรียนได้สำรวจกรอบความคิดตัวเอง
        Mindset - ช่วงที่ผู้เรียนจะได้ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่
        Methodology - ช่วงที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค How to ที่จะนำไปปรับใช้
        Movement - ช่วงที่ผู้เรียนจะได้สร้าง Action Plan ย่อยๆในการประยุกต์ใช้เทคนิคเข้ากับงานของตัวเอง

        คีย์สำคัญของวันนี้อยู่ที่การฟัง Requirement ของลูกค้าแล้วปรับเข้าหาสิ่งที่เราถนัด

        ความต้องการของลูกค้าคือ การนำ Core Value ที่เป็นแกนขององค์กรมาสร้างให้เกิดเป็นพฤติกรรมในงานและสามารถวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้

        การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องผมจะยึดกระบวนการ 4M ในแต่ละช่วงเป็นหลัก
สิ่งที่ผมนำเสนอเพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในคลาสตลอด6ชั่วโมงคือ
        1.การออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับ Meaning & Objective ของ Core Value เพื่อให้ผู้เรียนได้ Mirror & Mindset
        2.การออกแบบฟอร์มการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนได้นำ Methodology มากำหนด Movement ให้เกิดเป็น Action Plan ที่สอดคล้องกับ Core Value ตามที่ตั้งโจทย์
        3.การออกแบบชุด Assessment & Evaluated พฤติกรรมตาม Core Value ด้วย 360 degree Feedback ที่วัดการผลหลังนำAction Plan ไปประยุกต์ใช้แล้ว

        การยึดมั่นในกระบวนการสอนที่เป็นจุดแข็งของตัวเองแต่พร้อมประยุกต์ให้เข้ากับบริบทต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านที่จับต้องไม่ได้และจับต้องได้ ให้เกิดขึ้นได้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Growth MindsetCore Valueกระบวนการ 4M

แสดงความคิดเห็น