[ผลงานฝึกอบรม] ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 กันยายน 2562     244     0

        หลักสูตร ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน

        หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมคุ้มมาก ที่ได้หลายทักษะในหลักสูตรเดียวกัน

        หัวหน้างาน จำเป็นต้องมีศิลปะการสื่อสาร ในการทำงาน เพื่อให้การสั่งงาน มอบหมายงาน การควบคุม และติดตามงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        สื่อสารให้พนักงานผลิตได้ตามเป้าหมาย และได้คุณภาพตามมาตราฐานที่บริษัทตั้งไว้

        งานนี้ สนุกสนานกับกิจกรรม ทั้ง workshop และ role play มากมาย
ในการสื่อสาร การมอบหมาย ในการนำไปใช้ใน case การทำงานจริง

        รวมถึง กิจกรรม โดมิโน กำหนดผู้เล่น ในบทบาทต่างๆกัน ได้ทักษะการคิด วางแผน สั่งการ การฟัง การสื่อสาร การเข้าใจ การนำเสนอ

        งานนี้สนุกสนานทั้งผู้สอนและผู้เข้าอบรม

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ชลิภา ชัยยะกุลภา
ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ชลิภา ชัยยะกุลภา
ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสื่อสารการสั่งงานการมอบหมายงาน

แสดงความคิดเห็น