ผลงานฝึกอบรม - ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 กันยายน 2562       666       0

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

(ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        หลักสูตร ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน

        หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมคุ้มมาก ที่ได้หลายทักษะในหลักสูตรเดียวกัน

        หัวหน้างาน จำเป็นต้องมีศิลปะการสื่อสาร ในการทำงาน เพื่อให้การสั่งงาน มอบหมายงาน การควบคุม และติดตามงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        สื่อสารให้พนักงานผลิตได้ตามเป้าหมาย และได้คุณภาพตามมาตราฐานที่บริษัทตั้งไว้

        งานนี้ สนุกสนานกับกิจกรรม ทั้ง workshop และ role play มากมาย
ในการสื่อสาร การมอบหมาย ในการนำไปใช้ใน case การทำงานจริง

        รวมถึง กิจกรรม โดมิโน กำหนดผู้เล่น ในบทบาทต่างๆกัน ได้ทักษะการคิด วางแผน สั่งการ การฟัง การสื่อสาร การเข้าใจ การนำเสนอ

        งานนี้สนุกสนานทั้งผู้สอนและผู้เข้าอบรม