[ผลงานฝึกอบรม] Proactive Working Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Proactive Working Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 กันยายน 2562     131     0

        วันนี้อบรมหลักสูตร Proactive Working Mindset

        ใช้กระบวนการสอนตามแนว Training and Group Coaching เป็นการเรียนรู้ที่หลักการ เชื่อมโยงเนื้อหาและสร้างการประยุกต์กับเหตุการณ์จริง

        กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) นำหลักการมาสร้างเป็นกระบวนการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ใหม่ด้วยตัวเอง

        บรรยากาศการเรียนรู้ในวันนี้สนุกสนานด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ (Self- awareness) มากขึ้น  ในการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

    แชร์            แชร์  


ดร.วันทนา ปทุมอนันต์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ความตระหนักรู้การทำงานเชิงรุกสร้างกรอบความคิด

แสดงความคิดเห็น