ผลงานฝึกอบรม - Proactive Working Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Proactive Working Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 กันยายน 2562       750       0

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        วันนี้อบรมหลักสูตร Proactive Working Mindset

        ใช้กระบวนการสอนตามแนว Training and Group Coaching เป็นการเรียนรู้ที่หลักการ เชื่อมโยงเนื้อหาและสร้างการประยุกต์กับเหตุการณ์จริง

        กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) นำหลักการมาสร้างเป็นกระบวนการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ใหม่ด้วยตัวเอง

        บรรยากาศการเรียนรู้ในวันนี้สนุกสนานด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ (Self- awareness) มากขึ้น  ในการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ