ผลงานฝึกอบรม - การคิดอย่างมีตรรกะและคิดนอกกรอบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การคิดอย่างมีตรรกะและคิดนอกกรอบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       23 กันยายน 2562       522       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        การคิดอย่างมีตรรกะและคิดนอกกรอบ หลักสูตร 2 วันสำหรับกลุ่มงานขาย

        งานขายหรืองานต่างๆที่มีความซับซ้อน มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งที่มองเห็นทันทีและมองไม่เห็น

        กระบวนการคิดที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย มองภาพรวมของสิ่งที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

        คาดการณ์ถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น สร้าง Option ให้มีความหลากหลายแต่ครอบคลุมตัวแปรต่างๆ

        จากนั้นจึงมองเห็นภาพผลลัพธ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการ "ทำ" หรือ "ไม่ทำ" ทางเลือกที่กำหนดแล้วจึงตัดสินใจบนข้อมูลและประสบการณ์ที่มี