[ผลงานฝึกอบรม] ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     23 กันยายน 2562     137     0

        คำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ
        ถามเพื่อชวนคิด ชวนคุย
        ถามเพื่อการฟังที่มีคุณภาพ

        หลักสูตร coaching skill กรอบความคิดของโค้ช ที่แตกต่างจากบทบาทอื่น เป็นบทบาทที่ผู้เข้าอบรมไม่คุ้นเคย ทำให้การฝึกการโค้ชเป็นเรื่องยาก

        การให้ผู้เรียนเห็นบทบาทต่างๆ ในการพัฒนาทีมงาน ทำให้ผู้เรียน มองเห็น ว่าส่วนใหญ่ใช้บทบาทของหัวหน้างาน ที่ต้องการผลลัพธ์ ทำให้การพัฒนาทีมงานมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลลัพธ์ มากกว่าการสร้างความสัมพันธ์ จึงเกิดความเครียด เบื่อ และท้อ หลายท่าน ยอมรับ และ อยากเปลี่ยนแปลง ในวิธีการพัฒนาทีมงาน ด้วยวิธีอื่นเพิ่มขึ้น การเรียนรู้วันนี้ จึงมีการ ฝึก และ แลกเปลี่ยน case กัน อย่างจริงจัง และสนุกกับน้อง ที่จี๊ดๆ มากขึ้น

        ปรับแค่รูปแบบคำถามจากเดิม ที่ถามแบบปลายปิด เป็นคำถามปลายเปิด และ ตั้งใจฟัง โดยไม่ใช้อารมณ์ เทคนิคที่ คนเรียน สรุปตอนท้ายว่า จะเอาไปทำทันที

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชcoaching skillทักษะการฟัง

แสดงความคิดเห็น