ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       23 กันยายน 2562       636       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        ว่าด้วยเรื่องของเทคนิคการเป็นวิทยากร เป็นหลักสูตรที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษ เพราะชอบถอดกระบวนการเรียนรู้ ในความคิดที่มักบอกกับตัวเองเสมอว่า งานทุกอย่าง สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ถ้าเราตั้งใจและอยู่กับสิ่งนั้นได้นานพอ

        ผู้เรียนหลายท่านเป็นมืออาชีพอยุ่แล้ว อีกหลายท่านกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาตนเอง ผมเน้นฝึกปฏิบัติ และถอดกระบวนการให้เห็น ทั้งการยกตัวอย่างจากประสบการณ์ และเชื่อมโยงเข้าหลักการเพื่อเข้าใจพื้นฐาน คนที่นี่เป็นมืออาชีพมากๆ จากความตั้งใจเรียนรู้ และการเปิดใจยอมรับ นั่นทำให้ผมได้เรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยครับ

        แน่นอนว่าผมยังคงยึดมั่นในแนวทาง Training and Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนได้รับตามแนวทาง มองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยนแปลง ทุกการฝึกและการถอดบทเรียน ให้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริง ที่ผู้เรียนจะต้องกลับไปเจออยู่เสมอครับ

        ผลประเมินเป็นทั้งกำลังใจ และเครื่องเตือนใจตัวเอง เชื่อมั่นในกระบวนการ มั่นใจในประสบการณ์ ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยน