[ผลงานฝึกอบรม] การสื่อสารประสานงานเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การสื่อสารประสานงานเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 กันยายน 2562     176     0

        จบไปอีก 1 งาน โครงการอบรมการให้คำปรึกษา การสื่อสาร การถ่ายทอด การประสานงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผู้เรียน บุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ไว้จะมาแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามหลังนะคะ

        ขอบคุณ คณบดี ที่ให้ความสำคัญแก่บุคลากร & มากล่าวเปิด
        ขอบคุณ คุณอุ๋ย คุณเจ CAMT ที่ดูแลเป็นอย่างดี
        ขอบคุณผู้เรียนที่ร่วมมือในคลาส

    แชร์            แชร์  


ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การแก้ปัญหาการตัดสินใจการประสานงาน

แสดงความคิดเห็น