[ผลงานฝึกอบรม] บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 กันยายน 2562     347     0

        มาสอนน้องนิสิตปี 4 คณะวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาฯ หัวข้อบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จค่ะ รุ่นนี้เปนรุ่นแรกของคณะที่จะจบไปทำงาน

        ถอดบทเรียนตัวเองวันนี้
        ยืดหยุ่นกับเวลา โดยเริ่มเลทไปเกือบ 20 นาที เพื่อรอให้ผู้เรียนมากันสัก 70% เนื่องจากผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
        ก่อนสอนก็คุยกับน้องๆ เพื่อให้รู้ background และปัญหาที่เจอตอนไปฝึกงาน
        เขียนประเด็นที่ผู้เรียนถามเพิ่ม แล้วมาตอบในจังหวะที่เหมาะสม ใช้สไลด์ในการเชื่อมโยงคำตอบ ไม่รีบตอบตั้งแต่แรก
        เพิ่มกิจกรรมย่อยมากขึ้น เพื่อเพิ่มการ engage จากผู้เรียน แล้วค่อยให้เค้าถอดบทเรียนจากกิจกรรม
        เริ่มบริหารเวลาได้ดี และใจเราเริ่มวางมากขึ้น
        เห็นตัวเองยืดหยุ่นและอยู่กับผู้เรียนมากขึ้น
        ให้ผู้เรียนแชร์ตอนท้ายว่าเค้าชอบตรงไหนและจะเอาตรงไหนไปใช้ จะช่วยสะท้อนให้เราเห็นมุมเค้าอีกทีว่าอะไรที่ดีต่อเค้า

    แชร์            แชร์  


ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การบริหารเวลายืดหยุ่นบุคลิกภาพ

แสดงความคิดเห็น