[ผลงานฝึกอบรม] สื่อสารสร้างสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สื่อสารสร้างสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 ตุลาคม 2562     268     0

        หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้
        บินไปถึงสอนเลย ไปถึงห้องตอนเกือบ 9 โมง ได้ฝึกใจที่มีการวางใจมากขึ้น แม้จะไปถึงใกล้เวลา เพราะมันดีสุดที่เราทำได้แล้ว
        มาถึงต้องหาที่วาง flipchart เหมาะๆ และเจอว่ากระดาษมี 2 แผ่น เรียนรู้ว่าเราควรแจ้งข้อมูลการ set up ห้องที่ละเอียดขึ้น
        ช่วงนำเข้าอาจเพิ่ม storytelling เพื่อเพิ่มการ engage กับผู้เรียน
        ช่วงเช้าไปช้าๆ เนื่องจากให้ความสำคัญกับการให้ผู้เรียนเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนด้วยตัวเค้าเอง เห็นตัวเองว่ายอมรับตัวเองได้ ที่จะไปช้ากว่าแพลนที่คิดไว้มาก
        ช่วงบ่าย เห็นผู้เรียนตาปรือมาก เลยต้องรีบเข้ากิจกรรม เพื่อให้ดึงผู้เรียนให้ Active เลยทำให้ดึงผู้เรียนอยู่
        หลังเบรคบ่าย สอนเนื้อหาแล้วให้ roleplay ต่อด้วยมาเก็บเนื้อหาที่เหลือ แล้วให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้ & จะเอาไปใช้
        ก่อนจบคลาสให้ผู้เรียนแชร์สิ่งที่เค้าได้ประโยชน์ สิ่งที่ชอบและสิ่งที่จะนำไปใช้ ทำให้รู้ว่าสไลด์ที่เราว่ามันดูง่ายไป กลับเป็นประโยชน์กับผู้เรียนและเค้าชอบ ทำให้รู้ว่าง่ายๆ ก็ดีและมีประโยชน์สำหรับผู้เรียน

    แชร์            แชร์  


ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสื่อสารการสร้างสัมพันธ์การประสานงาน

แสดงความคิดเห็น