ผลงานฝึกอบรม - การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 ตุลาคม 2562       607       0

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

(ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        แนวคิดจะกำหนดการกระทำ
        จะดีไหม ถ้าเราหมั่นสำรวจ แนวคิด ทัศนคติของตัวคุณ ในแต่ละเรื่องระหว่างวัน บ้าง? อย่างเช่น
เมื่อคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้า คุณมองเห็นตัวเองในกระจก มีลองสำรวจแนวคิด ทัศนคติต่อตนเองบ้าง ว่าคุณเห็นอะไร
แต่เมื่อเห็นว่า มันเป็นลบ และส่งผลกระทบลบมากมาย
        คุณก็ต้องพลิกทัศนคติลบ ให้เป็นบวก ด้วยการกำจัดหลุมพลาง และฝึกคิดบวกต่อสถานการณ์ลบให้ได้ แล้วการกระทำคุณก็จะเปลี่ยน สามารถบวก ได้มากมา