ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 ตุลาคม 2562       416       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        PDCA
        Plan - Do - Check - Act

        คลาสวันนี้มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับการทำงานในมิติต่างๆ
        การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
        การเพิ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น
        การทำงานปัจจุบันให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ (ที่ดีขึ้น)
        การลดความสูญเปล่าในการทำงาน
        การเพิ่มคุณภาพ มาตรฐานในการทำงาน

        สร้างกรอบความคิดและประยุกต์ใช้เทคนิค เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใรการทำงาน