ผลงานฝึกอบรม - Strategic Planning Management and Measurement to Success

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Strategic Planning Management and Measurement to Success

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 ตุลาคม 2562       426       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        คลาสใจกลางเมืองวันนี้กับหลักสูตรการบริหารงานเชิงกลยุทธ์กับโครงการก่อสร้าง

        การคิดกลยุทธ์ให้ความสำคัญที่เป้าหมาย

        เป้าหมายที่สอดคล้องกับ"กลุยทธ์ต่างๆขององค์กร"
        เมื่อมีเป้าหมายแล้วจึงนำมากำหนด"แผนกลยุทธ์"
        ซึ่งต้องอาศัยทักษะการ"บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์"
        ทั้งหมดต้องอาศัยพื้นฐานทักษะการ"คิดเชิงกลยุทธ์"

        วันนี้มาสร้างกรอบความคิดของนักบริหารเชิงกลยุทธ์กันครับ