ผลงานฝึกอบรม - The Power of Growth Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - The Power of Growth Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 ตุลาคม 2562       450       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        วันนี้มีโอกาสเข้าพบ MD ของบริษัทที่ได้มีโอกาสไปสอน

        ท่านชื่นชมแนวการสอน Training and Group Coaching ค่อนข้างมากและให้โอกาสได้เข้าไปสอนให้อีกกลุ่มพนักงาน

        การพูดคุยวันนี้จึงเป็นการบอกเล่า Situation ต่างๆ ของบุคลากรกลุ่มระดับที่จะเข้าอบรม รวมถึง Expectations ขององค์กรกับกลุ่มนี้

        วันนี้จึงได้ฝึกสมาธิในการฟังรวมถึงใช้ Resources ค่อนข้างมาก

        สิ่งที่ได้ยินและนำมาถอดบทเรียนมีดังนี้
        1. ฟังแต่ไม่แปลความว่าพนักงานมีปัญหา แต่ฟังแล้วนึกถึง Competency อะไรที่สามารถพัฒนาเพื่อให้ตอบ Expectations ได้
        2. ฟังแล้วนึกถึงสิ่งที่สถาบันมีและเป็นจุดเด่น เพื่อนำเสนอแนวทาง รูปแบบที่สามารถดำเนินการในคลาสเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามExpectationsได้
        3. ฟังแล้วแยกแยะมุมที่เป็นMindset และ มุมที่เป็น Methodology เพื่อนำมาออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมเครื่องมือ สำหรับคลาสการสอนได้
        4. การนำเสนอ Framework ของหลักสูตรที่เป็นภาพรวม แล้วเจาะลงแต่ละองค์ประกอบย่อย เพื่อทำให้ผู้บริหารเห็นภาพกระบวนการสอนตั้งแต่เริ่มจนจบ และ Changing Pattern ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวัน

        ผมเชื่อว่าการพูดคุยและนำเสนอความเชี่ยวชาญเพื่อให้สอดคล้องกับโจทย์ความต้องการของลูกค้า เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้ทางผู้บริหารและผู้จัดสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจครับ