ผลงานฝึกอบรม - Logical Thinking

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Logical Thinking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       22 ตุลาคม 2562       562       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        Day 2 กับการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน Learning Simulation

        หลังจากคลาสเมื่อวานได้เรียนรู้หลักการ กรอบความคิด เทคนิคของการเป็นนักคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ไปแล้ว

        วันนี้จะได้หยิบสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้กับสถานการณ์จำลอง แล้วถอดบทเรียนการเรียนรู้ของตัวเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้

        Keyword ที่เป็นหลักการคิดเชิงตรรกะพื้นฐาน

        1.ภาพรวม
        มองภาพรวมสถานการณ์และเป้าหมายให้เห็นรายละเอียดต่างๆ (Bird eye view)

        2.ข้อมูล
        รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำมากำหนดแนวทาง

        3.Scenario Thinking
        คิดหาทางเลือกที่เป็นไปได้ มองสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือกอย่างมีลำดับขั้นตอน

        4.Making Decision
        ประเมินเปรียบเทียบทางเลือกเพื่อตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะกับเงื่อนไขปัจจุบันมากที่สุด

        รอดูผลลัพธ์ช่วงเย็นครับ