ผลงานฝึกอบรม - The Power of Growth Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - The Power of Growth Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       22 ตุลาคม 2562       461       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        The Power of Growth Mindset

        วันนี้มาเรียนรู้กรอบความคิดของตัวเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและนำไปสู่ผลลัพธ์

        แนวทางการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่ดีคือ การมองเห็นตัวเอง เข้าใจที่มาที่ทำให้เรามีคำพูดหรือพฤติกรรมแบบนั้น ยอมรับเพื่อปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ อันจะนำไปสู่วิธีการใหม่ๆ ได้

        Mirror - Mindset - Methodology - Movement

        คือแกนสำคัญของการสอนในคลาสวันนี้