ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 ตุลาคม 2562       384       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ คลาสวันนี้

        องค์ประกอบหลักของหลักสูตรวันนี้
        1. ความรู้
        การอบรมช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎี หลักการ แนวคิด มุมมอง เทคนิค ซึ่งยังเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในระดับ "Knowledge"

        2. ทักษะ
        การปฏิบัติตัวที่เป็นความเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหา เกิดจากการนำ Knowledge ต่างๆ มาลงมือปฏิบัติ

        3. กรอบความคิด
        เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก "จัดการ" หรือ "ไม่จัดการ" ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่

        ดังนั้นการทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องให้เกิดความเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้งสามส่วนให้เป็นเรื่องเดียวกัน