ผลงานฝึกอบรม - Supervisory Skill

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Supervisory Skill

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 ตุลาคม 2562       409       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        กว่าจะมาเป็นทักษะ เราต้องทำอะไรบ้างครับ ?

        มีโอกาสได้บรรยายหลักสูตร Supervisory Skill หลายรุ่น ให้กับทาง Betagro ทำให้เห็นรายละเอียดในแต่ละเรื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการฝึกฟัง ผลลัพธ์จากกระบวนการคิดของผู้เรียนเอง ทำให้ยิ่งสนุกกับการฝึกฟังของตนเอง

        สิ่งหนึ่งคือ เรารู้อยู่แล้วว่าทักษะ เกิดจากการได้ฝึกฝน แต่ก่อนจะไปฝึก เราต้องรู้อะไรบ้าง ต้องเตรียมอะไรไว้ ที่จะทำให้การฝึกฝนในช่วงเวลาจำกัด เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของทักษะ ที่สามารถนำไปใช้ต่อจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ

        สิ่งที่ผมใช้ตอนนี้คือการแยก Skill = Mindset + Tools + Techniques ทำให้แต่ละทักษะที่เราอยากฝึกฝน มีเรื่องที่ต้องเตรียมไว้ค่อนข้างชัดเจน

        เวลาเดินกระบวนการ จึงมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งของเราและผู้เรียน เพื่อสร้างจังหวะการเรียนรู้ไปด้วยกัน ไม่ต้องมาจากเราเพียงอย่างเดียว ทำให้นอกจาก Training and Group Coaching แล้ว เราสามารถใส่ความเป็น Facilitator มากขึ้น

        ยังเแนหลักสูตรพื้นฐาน ที่มีอะไรให้ทำอีกเยอะมากครับ การสอนคือการพัฒนาทั้งผู้เรียนและตัวเราไปด้วยกันจริงๆ ครับ