ผลงานฝึกอบรม - Problem Solving and Decision Making

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Problem Solving and Decision Making

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       28 ตุลาคม 2562       415       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        หลักสูตร Problem Solving and Decision Making กับผู้เรียนกลุ่มที่ 2

        เนื้อหาวันแรก D1 ครอบคลุมในเรื่องของ
        1.สร้างกรอบความคิดที่ดีเกี่ยวกับปัญหา (Problem Solving Awareness)
        2.การพัฒนาความฉลาดในด้านต่างๆ (5Q - Mindset)
        3.การพัฒนาทักษะการคิดต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา (5 Thinking types - Skill set)
        4.เครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการแก้ปัญหา (Problem solving toos - Tools set)

        ความแตกต่างจากกลุ่มแรก ตรงที่ กลุ่มแรก ได้เรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการคิดมาบ้างแล้ว ซึ่งง่ายต่อการเชื่อมโยง แต่กลุ่มนี้จะเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการคิด ในครั้งต่อไป

        เรียนรู้ เทคนิค การใช้ กระบวนการ Training and Group Coaching ในการเดิน class บนสภาพแวดล้อมของผู้เรียนกลุ่มนี้   เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด