ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการบริหารทีมเวิร์ค

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการบริหารทีมเวิร์ค

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 ตุลาคม 2562       408       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

       การพัฒนาหัวหน้างาน หลักสูตรวันนี้

        เหตุใดหัวหน้างานจึงควรได้รับการพัฒนา
        หัวหน้างานเป็นตัวกลางระหว่างระดับบริหารกับปฏิบัติการ
        หัวหน้างานมีความใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานจริง รับรู้ปัญหา ความรู้สึก ความเป็นอยู่ ความคาดหวัง
        หัวหน้างานที่สามารถพัฒนาคนได้ ก็จะช่วยให้องค์กรมีคนเก่งๆเพิ่มขึ้น

        จะพัฒนาหัวหน้างานอย่างไรได้บ้าง
        พัฒนาให้มีภาวะผู้นำให้มากกว่าการเป็นผู้ตาม
        แต่บางครั้งก็อาจต้องเป็นผู้ตามที่ดีเมื่อต้องสนับสนุนผู้อื่น
        ทักษะต่างๆในเชิงบริหารเช่นการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การตัดสินใจ
        การสอนงานและโค้ชทีมงานเพื่อพัฒนาทีมงานใก้เป็นผู้นำ

       กรอบเนื้อหาที่เตรียมไว้สำหรับการสอนวันนี้ครับ