ผลงานฝึกอบรม - การสร้าง Customer Centric Mindset กับการทำงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้าง Customer Centric Mindset กับการทำงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 ตุลาคม 2562       674       0

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        หลักสูตรการสร้าง Customer Centric Mindset กับการทำงาน

        คำสำคัญสร้างการเรียนรู้ในวันนี้
        บทบาท/หน้าที่
        กรอบความคิด หรือ mindset
        คุณค่า หรือ value
        ตัวตน หรือ being

        บางเหตุการณ์ที่เราไม่ค่อยมีความสุข กับการทำหน้าที่ให้บริการบนบทบาทผู้ให้บริการ เพราะลูกค้ามีความ "คาดหวัง" กับบทบาทหน้าที่ "ผู้ให้บริการของเราในขณะนั้น" หากเหตุการณ์นั้นเราใช้ตัวตนของเราทำงานในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ จึงทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งภายในใจของเรา

        กระบวนการ 4M ของ Strategic Group Coach ให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดใหม่ โดย
        Mirror : สะท้อนให้ผู้เรียนเห็น Value ของตัวเองก่อนว่า "มี" แล้วชวนให้ต่อยอดการนำ Value องค์กร ไปใช้ในการให้บริการลูกค้า
        Mindset : ปรับมุมมองเกี่ยวกับ Complain ของลูกค้าว่าไม่ใช่ "ปัญหา" แต่เป็น need ที่ลูกค้าบอกเราลูกค้าไม่ได้ต่อว่าหรือตำหนิเรา ลูกค้าแค่บอกความต้องการของเขา สร้าง Growth Mindset ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างกับสถานการณ์แบบนี้
        Methodology : กำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกิดจากการนำ value หรือ core value มาใช้ โดยการค้นหา customer needs ที่สอดคล้องกับ value proposition ขององค์กร
        Move : กำหนดเป้าหมายการนำกลยุทธ์ไปใช้ที่ Customer Centric
กิจกรรมค้นหา value ของตนเองสร้างความเข้าใจถึงที่มาของ Value ส่วนบุคคลทำให้เห็น "ความแตกต่าง" ของการใช้ Value แม้ value จะเป็นสิ่งดีที่มีอยู่ในตัวบุคคล หากเลือกใช้ตัวที่ไม่เหมาะกับสถานการณ์ก็อาจจะไม่สร้างผลลัพธ์ตามความคาดหวังได้

        หากตระหนักรู้ กับสถานการณ์ ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนหรือเลือกใช้ value ตัวอื่นที่เหมาะ สมขึ้นมาใช้มาทดแทนได้

        สนุกกับการเรียน กระบวนการแปลง นามธรรม ให้เป็นพฤติกรรม