ผลงานฝึกอบรม - Problem solving and Decision Making

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Problem solving and Decision Making

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       31 ตุลาคม 2562       596       0

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        เสน่ห์ของการสอนแบบ Group Coach คือ
        หัวข้อซ้ำ เนื้อหาเดิม กับกลุ่มเดิมแต่ สอนแบบไม่ซ้ำได้ มันท้าทาย วิทยากร/Coach ในการคิดอะไรใหม่ๆ ในตอนนั้น (ปัจจุบัน) เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ประโยชน์

        หลักสูตรนี้สอนเป็นรุ่นที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีบทบาทหน้าที่หลักคล้ายกับกลุ่มที่แล้ว และลำดับการเรียนคือยังไม่ได้เรียนหลักสูตรการคิดมาก่อนวันนี้จึงสังเกตเห็นสิ่งที่มีความแตกต่างกัน

        Event + Response = Outcome

        เมื่อ event แตกต่าง แต่โฟกัสหลัก ของการสอนแบบ Coaching คือการชวนให้ผู้เรียนสร้าง New Action ใหม่ๆ จึงให้เขาได้สำรวจสิ่งต่างๆภายในตัวเอง ทั้งหลุมพรางทางความคิด และ ศักยภาพที่มีอยู่ แล้วสร้างหลักคิดของตัวเองขึ้นมาใหม่ เพื่อออกจากจุดที่เป็นอยู่ ไปสู่เป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการด้วยตัวผู้เรียนเอง

        Coach/วิทยากร จึงต้องเตรียมเครื่องมือ ที่หลากหลาย
        เรื่องเล่า ทั้งจาก หนังสือ และประสบการณ์ ชวนคิด
        กรณีศึกษาที่เตรียมไว้ หรือ หยิบจากใน class
        VDO สด (ที่แสดงเอง)
        กิจกรรมย่อย
        Role play ตามสถานการณ์ หรือหัวข้อที่ผู้เรียนอยากเห็น

        เพื่อกระตุ้น การเรียนรู้ โดย
        ความรู้เดิม + ความรู้ใหม่ นำมาเข้ากระบวนการ Coaching เกิดองค์ความรู้ใหม่ของผู้เรียน แล้ว นำไปใช้กับเหตุการณ์หรือเป้าหมายที่ตัวเองต้องการ

        ศิลปะ ในการ ใช้คำถามชวนคิด ในแต่ละจังหวะ
        เทคนิคการฟัง (เสียงของทั้ง class) ในสิ่งที่ผู้เรียนไม่ได้บอกโดยตรง
        เทคนิคการหยิบประเด็นที่ ทำให้ผู้เรียนสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ โดยใช้ คำถาม ที่ให้ผู้เรียน อยากตอบ (ไม่ต้องมีของแจก)

        สนุกกับการเห็นผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ
        เพราะผู้เรียนกลุ่มนี้  มีความตื่นตัวในการเรียนรู้ ที่จะแก้โจทย์ต่างๆ