[ผลงานฝึกอบรม] กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 พฤศจิกายน 2562     287     0

        เคยเกิด คำถามในใจ เกี่ยวกับคำว่า "คุณค่า" หลายเรื่อง เช่น

        คุณค่า ... เรามีคุณค่าอะไรบ้าง?
        ที่มีอยู่ เรียกว่า มีคุณค่าหรือเปล่า?
        คุณค่า ของเรา หรือของเขาใครดีกว่า?

        เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้เรื่องคุณค่า "ด้านการคิด" ในวันนี้ หมวก 6 ใบ (สี)

        การใช้คุณค่าด้านการคิด ด้วย หมวก 6 ใบ (สี) มีคำสำคัญสร้างการเรียนรู้
        บทบาท/หน้าที่
        กรอบความคิด หรือ mindset
        คุณค่า หรือ value
        ตัวตน หรือ being

        การใช้หมวก 6 ใบ พิสูจน์ลักษณะการใช้คุณค่าด้านการคิดของผู้เรียนนั้น วิทยากร/FA ให้ผู้เรียนได้รู้จักความหมายของหมวกแต่ละใบด้วยตนเอง โดยการพูดคุยกันตามสีของหมวก ฝึกการใช้คำถามและ ฝึกฟัง ตามหมวกสีต่างๆ

        ทุกคนมีแนวความคิดทั้ง 6 แบบ อยู่ในตัว
        เรามักใช้แบบเด่นๆอยู่ 1 แบบ
        การใช้ของเราอาจจะมีความเข้มข้นที่แตกต่างจากคนอื่น
        และในบางสถานการณ์เราก็จะเปลี่ยนแบบการใช้หมวกของเราได
        หากเราสามารถใช้หลักคิดของหมวกได้ทั้ง 6 แบบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะทำให้เราเห็นมองรอบด้านมากขึ้น

        ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมหมวก ในแต่ละเรื่อง ได้เรียนรู้ว่า
        เรามักเผลอใช้หมวกที่เป็นตัวตนของเรา ในการสื่อสาร ทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนที่ใช้หมวกที่ไม่เหมือนเรา
        เราสามารถเปลี่ยน กรอบความคิด โดยการเปลี่ยนหมวก หรือ ผสมการใช้หมวก ได้
        การแก้ปัญหา บางครั้ง เพียงแค่เปลี่ยนหมวกก็ได้แนวคิดใหม่ๆได้
        เราสามารถฟังคนอื่น ที่หมวกของเขาได้... ละความเป็นตัวตนของเราออก ลดความขัดแย้งได้
        หมวกทุกสี... มีคุณค่าเท่ากัน หากใช้ร่วมกันอย่างตระหนักรู้

        คุณค่า...หนึ่งในองค์ประกอบของ กรอบความคิด (Mindset) การเลือกใช้ คุณค่า อย่างตระหนักรู้ เปลี่ยนกรอบความคิดได้

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การแก้ปัญหาการตัดสินใจหมวก 6 ใบ

แสดงความคิดเห็น