ผลงานฝึกอบรม - กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       6 พฤศจิกายน 2562       487       0

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        เคยเกิด คำถามในใจ เกี่ยวกับคำว่า "คุณค่า" หลายเรื่อง เช่น

        คุณค่า ... เรามีคุณค่าอะไรบ้าง?
        ที่มีอยู่ เรียกว่า มีคุณค่าหรือเปล่า?
        คุณค่า ของเรา หรือของเขาใครดีกว่า?

        เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้เรื่องคุณค่า "ด้านการคิด" ในวันนี้ หมวก 6 ใบ (สี)

        การใช้คุณค่าด้านการคิด ด้วย หมวก 6 ใบ (สี) มีคำสำคัญสร้างการเรียนรู้
        บทบาท/หน้าที่
        กรอบความคิด หรือ mindset
        คุณค่า หรือ value
        ตัวตน หรือ being

        การใช้หมวก 6 ใบ พิสูจน์ลักษณะการใช้คุณค่าด้านการคิดของผู้เรียนนั้น วิทยากร/FA ให้ผู้เรียนได้รู้จักความหมายของหมวกแต่ละใบด้วยตนเอง โดยการพูดคุยกันตามสีของหมวก ฝึกการใช้คำถามและ ฝึกฟัง ตามหมวกสีต่างๆ

        ทุกคนมีแนวความคิดทั้ง 6 แบบ อยู่ในตัว
        เรามักใช้แบบเด่นๆอยู่ 1 แบบ
        การใช้ของเราอาจจะมีความเข้มข้นที่แตกต่างจากคนอื่น
        และในบางสถานการณ์เราก็จะเปลี่ยนแบบการใช้หมวกของเราได
        หากเราสามารถใช้หลักคิดของหมวกได้ทั้ง 6 แบบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะทำให้เราเห็นมองรอบด้านมากขึ้น

        ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมหมวก ในแต่ละเรื่อง ได้เรียนรู้ว่า
        เรามักเผลอใช้หมวกที่เป็นตัวตนของเรา ในการสื่อสาร ทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนที่ใช้หมวกที่ไม่เหมือนเรา
        เราสามารถเปลี่ยน กรอบความคิด โดยการเปลี่ยนหมวก หรือ ผสมการใช้หมวก ได้
        การแก้ปัญหา บางครั้ง เพียงแค่เปลี่ยนหมวกก็ได้แนวคิดใหม่ๆได้
        เราสามารถฟังคนอื่น ที่หมวกของเขาได้... ละความเป็นตัวตนของเราออก ลดความขัดแย้งได้
        หมวกทุกสี... มีคุณค่าเท่ากัน หากใช้ร่วมกันอย่างตระหนักรู้

        คุณค่า...หนึ่งในองค์ประกอบของ กรอบความคิด (Mindset) การเลือกใช้ คุณค่า อย่างตระหนักรู้ เปลี่ยนกรอบความคิดได้