ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการเสนอขายเชิงกลยุทธ์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการเสนอขายเชิงกลยุทธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       6 พฤศจิกายน 2562       511       0

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        ปลายปีแล้ว...
        อีกเรื่องที่ธุรกิจให้ความสำคัญ เพื่อวางแผน และ ต่อ ยอด การทำงานในปีนี้ สำหรับปีต่อไปคือ การพัฒนาการทำงานขาย ของพนักงานขายเชิงที่ปรึกษา

        ไม่ว่าจะเป็นนักขายประเภทไหน จะต้องมี
        ความรู้ และทักษะในงานนั้น (Skill Set)
        ความคิดที่ดีเกี่ยวกับงานขา(Mindset)
        มีเครื่องมือ (Tools set) อำนวยความสะดวก (ไม่ใช่ให้สบาย)

        ในการสร้างผลลัพธ์ การฝึกอบรมก็เช่นกัน

        วันนี้เครื่องมือ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนที่เป็นนักขาย เกิดการเรียนรู้และ "สร้างการตระหนักรู้" ด้วยตัวเองเกี่ยวกับการขายเชิงปฏิบัติการ

        การใช้ กระบวนการ Strategic Group Coach ชวนคิด ในการสร้าง Growth Mindset ให้มี Awareness เดินกระบวนการ ให้ ผู้เรียน

        "Workbook" สร้างคู่มือสำหรับงานขายของตัวเอง