ผลงานฝึกอบรม - Effective Teach Train Coach

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Effective Teach Train Coach

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 พฤศจิกายน 2562       527       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        เรามักถามคนเรียนว่า เขาคาดหวังอะไร เขาอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด? แล้วตัวเราเอง เวลาไปสอน เราคาดหวังอะไร เราอยากเปลี่ยนตัวเองในเรื่องใด?

        จากการได้มีโอกาศไปชวนคิด ในหลักสูตร Effective Teach Train Coach ให้กับทางบริษัท Asian Insulator ที่สิงห์บุรี การได้ไปชวนผู้เรียนคิดพัฒนาการสอนของเขา จึงเป็นโอกาสดีในการคิดเพื่อพัฒนาการสอนของเราไปด้วย

        เป้าหมายหนึ่งของผมในการสอนแต่ละครั้งคือ เราทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้ สมอง ของผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ง่ายในการพูดคุยแลกเปลี่ยน ง่ายในการคิดสร้างทางเลือกใหม่ๆ ง่ายในการวางแผนถึงสิ่งที่จะไปทำ และง่ายที่จะไปลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลง

        ซึ่งหลังจากอยู่ในกระบวนการไปพร้อมกับผู้เรียน เราก็คิดและได้ผลลัพธ์ดีๆ อีกหลายอย่าง ทั้งในแง่เนื้อหาและเครื่องมือ ที่จะต่อยอดให้การสอนในครั้งต่อไป ง่าย สำหรับผู้เรียนได้มากขึ้นอีก

        เมื่อเห็นผลลัพธ์กับตนเอง ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงยิ่งมั่นใจว่า ถ้าผู้เรียนซึ่งเป็นหัวหน้างาน นำกระบวนการ Brain Based Training and Group Coaching ไปใช้ในการสอนงาน ใช้ในการพัฒนาทีมงาน ตัวเขาเองก็ยิ่งจะพัฒนาไปด้วย เพราะเขาจะไม่ได้ทำให้ทีมงานคิดเท่านั้น แต่เขาเองก็จะคิดไปพร้อมๆ กับทีมงานด้วย