ผลงานฝึกอบรม - Supervisor as a Coach

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Supervisor as a Coach

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 พฤศจิกายน 2562       562       0

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        Coaching in Practice หลักสูตร Supervisor as a Coach

        2 วันนี้อยู่กับผู้เรียน สังเกตการณ์การใช้กระบวนการโค้ชในการฝึกอบรม ในแบบ coach the coach ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ต้องปรับ mindset กับบทบาทหัวหน้า ให้มาฝึกการใช้บทบาท coach

        เป็นโค้ชนี่ต้องอึดเหมือนกันนะ เพราะการทำให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากบทบาทหนึ่งที่ปฏิบัติมานานแสนนาน ด้วยความคุ้นเคย มาใช้อีกบทบาทหนึ่ง ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้เรียนนำไปใช้จริง

        ต้องอยู่กับบทบาทโค้ช ตลอดเวลา เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียน เห็น ยอมรับ และ อยากนำไปใช้ด้วยความเต็มใจ

        มุมมองเกี่ยวกับโค้ช ที่เคยเชื่อมาก่อนหน้านี้ ถูกเปลี่ยนใหม่ มีหลายเรื่อง ที่จะลองกลับไปใช้ดู