[ผลงานฝึกอบรม] Supervisor as a Coach

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Supervisor as a Coach

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 พฤศจิกายน 2562     118     0

        Coaching in Practice หลักสูตร Supervisor as a Coach

        2 วันนี้อยู่กับผู้เรียน สังเกตการณ์การใช้กระบวนการโค้ชในการฝึกอบรม ในแบบ coach the coach ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ต้องปรับ mindset กับบทบาทหัวหน้า ให้มาฝึกการใช้บทบาท coach

        เป็นโค้ชนี่ต้องอึดเหมือนกันนะ เพราะการทำให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากบทบาทหนึ่งที่ปฏิบัติมานานแสนนาน ด้วยความคุ้นเคย มาใช้อีกบทบาทหนึ่ง ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้เรียนนำไปใช้จริง

        ต้องอยู่กับบทบาทโค้ช ตลอดเวลา เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียน เห็น ยอมรับ และ อยากนำไปใช้ด้วยความเต็มใจ

        มุมมองเกี่ยวกับโค้ช ที่เคยเชื่อมาก่อนหน้านี้ ถูกเปลี่ยนใหม่ มีหลายเรื่อง ที่จะลองกลับไปใช้ดู

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชภาวะผู้นำบทบาทโค้ช

แสดงความคิดเห็น