[ผลงานฝึกอบรม] Supervisory as a Coach

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Supervisory as a Coach

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 พฤศจิกายน 2562     139     0

        หลักสูตรพื้นฐานที่น่าสนใจ

        หลักการโค้ช กรอบความคิดการเป็นโค้ช ทักษะการโค้ช กระบวนการโค้ช เครื่องมือประกอบการโค้ช เทคนิคการโค้ช Style ตัวเอง

        เรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริงด้วยตัวเอง ทำให้นำไปประยุกต์ใ้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที

        เนื้อหายากและมีความละเอียด ทำอย่างไรให้ผู้เรียนเข้าใจและทำได้ทันที เป็นเรื่องท้าทายของโค้ชครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  หลักการโค้ชทักษะการโค้ชกระบวนการโค้ช

แสดงความคิดเห็น