ผลงานฝึกอบรม - Supervisory as a Coach

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Supervisory as a Coach

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 พฤศจิกายน 2562       443       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        หลักสูตรพื้นฐานที่น่าสนใจ

        หลักการโค้ช กรอบความคิดการเป็นโค้ช ทักษะการโค้ช กระบวนการโค้ช เครื่องมือประกอบการโค้ช เทคนิคการโค้ช Style ตัวเอง

        เรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริงด้วยตัวเอง ทำให้นำไปประยุกต์ใ้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที

        เนื้อหายากและมีความละเอียด ทำอย่างไรให้ผู้เรียนเข้าใจและทำได้ทันที เป็นเรื่องท้าทายของโค้ชครับ