ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนา 6Q สู่ความสำเร็จ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนา 6Q สู่ความสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 พฤศจิกายน 2562       789       0

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

(โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        เมื่อวานได้ไปแลกเปลี่ยนในเรื่อง "การพัฒนา 6Q สู่ความสำเร็จ" ในปัจจุบันงานมีแรงกดดันเข้ามามากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงและความเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข การบริหารคนภายในองค์กรให้มีความสุขกับงานเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น

        6Q มีทั้ง IQ EQ CQ OQ AQ SQ (ซึ่งปัจจุบันมีนอกเหนือจากนี้ไปอีกเยอะ) การเลือกใช้แต่ละตัวขึ้นอยู่กับจังหวะและการพัฒนา การจะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วอยู่ที่การหยิบมาใช้บ่อยๆ และทันสถานการณ์
        IQ คนเราไม่ได้มีระดับที่เท่ากันเสมอในแต่ละวัน,การพัฒนาไอคิวในปัจจุบัน สามารถทำได้ผ่าน process dual N back
        EQ/EI การรับรู้ ควบคุมและบริหารอามรณ์ตนเองและกับคนรอบข้างเพื่อให้ชีวิตการการลื่นไหล มีประสิทธิภาพ
        AQ กับ Grit มีความใกล้เคียงกัน มีบางส่วนที่ซ้อนทับกัน AQ จะไม่ได้พูดถึง passion เหมือน Grit แต่จะเน้นเติบโตจากความยากลำบากที่เข้ามา ยืดหยุ่นและล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่
        CQ ใช้เพื่อต่อความคิด พลิกวิธีคิดไปในทางสร้างสรรค์ หาชิ้นส่วนจากสภาพแวดล้อมที่มีมาสร้างแนวทางใหม่ๆ
        OQ ความมีส่วนร่วมในงานของเรากับตัวเรา กับทีมเรา กับองค์กรเราเพิ่มเติบโตด้วยกัน ไม่ใช่เพื่อตัวเราคนเดียว
        SQ รู้ตน รู้เป้าหมายชีวิต มีธรรมจริยาที่ดี มีเมตตา เอื้อเฟื้อ เข้ากับเหตุการณ์รอบๆตัวที่เข้ามาได้

        Learning เพิ่มเติม การเก็บเบาะแสไปแชร์รวมได้ ช่วยดึง attention และตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจได้ดี ช่วงเบรคมีคนที่สนใจมาถามเรื่องคุณค่าจากภูเขาน้ำแข็งเพิ่ม เป็นอีกโจทย์ที่จะพัฒนาต่อให้เชื่อมกันกับ 6Q ในรอบหน้า และโจทย์หา workshop ที่ใช้ฝึกที่หลากหลายมากขึ้น ในแต่ละจุดถ้าตกตะกอนเนื้อหาแล้วปรับให้กระชับ เข้าใจง่ายได้จะเป็นบทพูดสรุปแต่ละจุดที่ช่วยให้ผู้เรียนได้แก่นนำไปเชื่อมได้ดีขึ้น