ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการจัดลำดับความสำคัญและการบริหารเวลา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการจัดลำดับความสำคัญและการบริหารเวลา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 พฤศจิกายน 2562       462       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        ทักษะการจัดลำดับความสำคัญและการบริหารเวลา

        อีกหนึ่งทักษะสำคัญของผู้ที่เป็นหัวหน้างาน
        งานที่ต้องทำ
        งานที่ควรทำ
        งานที่อยากทำ

        สร้างกรอบความคิดที่สอดคล้องกับงานแต่ละประเภท เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ ก่อนการตัดสินใจเลือกทำงานแต่ละอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้