[ผลงานฝึกอบรม] ทักษะการจัดลำดับความสำคัญและการบริหารเวลา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ทักษะการจัดลำดับความสำคัญและการบริหารเวลา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 พฤศจิกายน 2562     220     0

        ทักษะการจัดลำดับความสำคัญและการบริหารเวลา

        อีกหนึ่งทักษะสำคัญของผู้ที่เป็นหัวหน้างาน
        งานที่ต้องทำ
        งานที่ควรทำ
        งานที่อยากทำ

        สร้างกรอบความคิดที่สอดคล้องกับงานแต่ละประเภท เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ ก่อนการตัดสินใจเลือกทำงานแต่ละอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การบริหารเวลาการจัดลำดับความสำคัญหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น