ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 พฤศจิกายน 2562       531       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        วันนี้ทำ Rapport ในช่วงเริ่มคลาสกับผู้เรียนด้วย "Keyword คำคู่" สร้างการตระหนักรู้การคิดของตัวเอง

        การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการคิดของตัวเองก่อนเริ่มเรียนทฤษฎี ช่วยให้มองเห็นกรอบความคิดปัจจุบันของตัวเอง

        แล้วปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ในเรื่องที่มองเห็น ยอมรับ และอยากพัฒนาตามกรอบเนื้อหาที่ได้เรียนรู้