[ผลงานฝึกอบรม] การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     21 พฤศจิกายน 2562     339     0

        วันนี้ทำ Rapport ในช่วงเริ่มคลาสกับผู้เรียนด้วย "Keyword คำคู่" สร้างการตระหนักรู้การคิดของตัวเอง

        การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการคิดของตัวเองก่อนเริ่มเรียนทฤษฎี ช่วยให้มองเห็นกรอบความคิดปัจจุบันของตัวเอง

        แล้วปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ในเรื่องที่มองเห็น ยอมรับ และอยากพัฒนาตามกรอบเนื้อหาที่ได้เรียนรู้

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการคิดการคิดเชิงวิเคราะห์กระบวนการคิด

แสดงความคิดเห็น