ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 พฤศจิกายน 2562       577       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        วันนี้ได้กลับมาสอนที่องค์กรนี้อีกครั้ง เป็นรุ่นแรกของปีนี้

        หัวข้อที่รับผิดชอบปีนี้คือ Mind Map Thinking

        Mind Map เป็นเครื่องมือที่        
        ช่วยจัดระบบ ระเบียบความคิด
        ช่วยลดการตกหล่น ซ้ำซ้อน สิ่งที่คิด
        ช่วยให้มองเห็นความชัดเจนของสิ่งที่กำลังคิด
        ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการสื่อสารกับผู้อื่น
        ฝึกกระบวนการคิดทั้งแนวกว้างและแนวลึก

        การเข้าใจที่ concept ของเครื่องมือแล้วเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ที่จะประยุกต์ใช้ ผ่านการลงมือปฏิบัติ  ทำให้มองเห็นประโยชน์ของเครื่องมือต่างๆได้จริง