[ผลงานฝึกอบรม] ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     21 พฤศจิกายน 2562     316     0

        วันนี้ได้กลับมาสอนที่องค์กรนี้อีกครั้ง เป็นรุ่นแรกของปีนี้

        หัวข้อที่รับผิดชอบปีนี้คือ Mind Map Thinking

        Mind Map เป็นเครื่องมือที่        
        ช่วยจัดระบบ ระเบียบความคิด
        ช่วยลดการตกหล่น ซ้ำซ้อน สิ่งที่คิด
        ช่วยให้มองเห็นความชัดเจนของสิ่งที่กำลังคิด
        ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการสื่อสารกับผู้อื่น
        ฝึกกระบวนการคิดทั้งแนวกว้างและแนวลึก

        การเข้าใจที่ concept ของเครื่องมือแล้วเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ที่จะประยุกต์ใช้ ผ่านการลงมือปฏิบัติ  ทำให้มองเห็นประโยชน์ของเครื่องมือต่างๆได้จริง

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการคิดการสื่อสารMind Map Thinking

แสดงความคิดเห็น