[ผลงานฝึกอบรม] ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     21 พฤศจิกายน 2562     316     0

        หลักสูตร coaching skill วันนี้ กับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ ทำให้ได้เรียนรู้ หลักการทฤษฎี และฝึกปฏิบัติในทักษะสำคัญของการโค้ช ได้ทุกคน

        หัวหน้างาน ใช้การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงาน
        ผู้นำ ใช้การโค้ชเพื่อสร้างความสัมพันธ์
        โค้ช  ใช้การโค้ชเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

        ขอบคุณผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมในคลาสอย่างสนุกสนาน

        การบ้านที่ทุกคนอยากไปฝึกต่อ คือ การตั้งใจฟัง โดยเฉพาะ กับคนที่บ้าน ฟังแบบจับถูก ฟังโดยไม่พูดแทรก

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชกระบวนการโค้ชทักษะการฟัง

แสดงความคิดเห็น