ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 พฤศจิกายน 2562       594       0

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        หลักสูตร coaching skill วันนี้ กับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ ทำให้ได้เรียนรู้ หลักการทฤษฎี และฝึกปฏิบัติในทักษะสำคัญของการโค้ช ได้ทุกคน

        หัวหน้างาน ใช้การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงาน
        ผู้นำ ใช้การโค้ชเพื่อสร้างความสัมพันธ์
        โค้ช  ใช้การโค้ชเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

        ขอบคุณผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมในคลาสอย่างสนุกสนาน

        การบ้านที่ทุกคนอยากไปฝึกต่อ คือ การตั้งใจฟัง โดยเฉพาะ กับคนที่บ้าน ฟังแบบจับถูก ฟังโดยไม่พูดแทรก