ผลงานฝึกอบรม - Working as a Team with Six Thinking Hat

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Working as a Team with Six Thinking Hat

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 พฤศจิกายน 2562       581       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        หลักสูตรวันนี้
        "Working as a Team with Six Thinking Hat"

        สร้างกรอบความคิดการทำงานแบบ"ทีม"ด้วยเทคนิค"หมวกหกใบ"
        ใช้หมวกเพื่อมองเห็นกรอบความคิดของตัวเอง
        ใช้หมวกเพื่อเข้าใจ "บทบาทที่ได้รับ" กับ "ตัวตนที่เป็น"
        ใช้หมวกเพื่อรับรู้และเข้าใจบทบาทของคนที่แตกต่างจากเรา
        ใช้หมวกเพื่อยอมรับ Conflict และ บริหาร Conflict อย่างสร้างสรรค์

        การใช้แก่นและกรอบความคิดของเครื่องมือมาประยุกต์กับหลักทฤษฎี แล้วให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง กระบวนการโค้ชหลังทำกิจกรรม ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่จะไปต่อยอดได้อีก