[ผลงานฝึกอบรม] สื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังงานสำเร็จ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังงานสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 พฤศจิกายน 2562     375     0

        หลักสูตร : สื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังงานสำเร็จ ระดับผู้จัดการศูนย์ทั่วประเทศ และเจ้าของ

        รู้จักตัวเอง Who am I
        รู้จักรูปแบบการสื่อสารที่ใช่ VAKD
        เปิดใจในการเข้าใจคู่สนทนา
        เรียนรู้แนวทางการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
        พัฒนาเทคนิคการสื่อสารที่หลากหลาย
              1. นำเสนอสร้างสรรค์
              2. มอบหมาย ติดตามงาน
              3. เจรจาต่อรองมืออาชีพ
              4. จับประเด็น และจูงใจ
              5. การสอนงาน และการโค้ช
              ฯลฯ
        เพิ่มเสน่ห์ทักษะการฟังให้ขายได้

        ขอบคุณทีมงาน entraining ที่สนับสนุน และขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ กลายเป็นเพื่อน พี่ น้อง ตลอดมา

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสื่อสารการสร้างสัมพันธ์การนำเสนอ

แสดงความคิดเห็น