ผลงานฝึกอบรม - Entrepreneur Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Entrepreneur Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       25 พฤศจิกายน 2562       943       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        เปลี่ยน Fix Mindset เป็น Growth Mindset

        คลาสวันนี้รู้สึกละเอียดมากขึ้น มีเครื่องมือใหม่มากขึ้น ฟังผู้เรียนเชิงลึกมากขึ้น เพื่อหยิบมุมต่างๆ ที่เป็นเบาะแสของ Fix Mindset เพื่อมาชวนให้ผู้เรียน
        มองเห็น Mindset ที่เป็นที่มาของพฤติกรรม
        ยอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก Mindset ที่เลือกใช้
        อยากปรับเปลี่ยน Mindset ใหม่เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ

        ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับ Mindset อาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกชอบได้ แต่อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนพร้อมขยาย Comfort Zone ด้วยMindsetใหม่ๆได้ หากผู้เรียนมีศัตรูของ Growth Mindset เช่น
        คงได้แค่นี้
        เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอก
        คิดเองก็ไม่เกิดประโยชน์
        อื่นๆ อีกหลายความเชื่อ (ที่เป็นข้อจำกัด)

        การทำให้ผู้เรียนมองเห็น-ยอมรับ-อยากเปลี่ยนด้วยเทคนิคการสอน
        เรื่องเล่า ตัวอย่างสมมติ เพื่อชวนคิด
        Roleplaying ด้วยสถานการณ์จริงแล้วถอดบทเรียนเทคนิคที่ใช้
        การใช้หลักการสร้างการตระหนักรู้
        กรณีศึกษาด้วยสถานการณ์คล้ายจริงเพื่อสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง

        วัตถุประสงค์คือ ผู้เรียนมีมุมที่รู้สึกชอบ เชื่อว่าเป็นไปได้ ใช่กับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ นำไปใช้ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ของตัวเอง

        ขอบคุณบรรยากาศคลาสวันนี้ เป็นอีกหนึ่งคลาสที่เหมือนทุกคลาสที่ช่วยให้ผู้สอนมี Powerful ในกระบวนการ Training and Group Coaching ตลอด 6 ชั่วโมง