ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการนำเสนอ Presentation Skill

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการนำเสนอ Presentation Skill

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       27 พฤศจิกายน 2562       727       0

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        วันนี้สอนหลักสูตร ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) กลุ่มหัวหน้างานระดับต้น

        ให้เขาสร้างกรอบความคิดในการนำเสนอที่ดี ผ่านกระบวนการ Training and Group Coaching โดย
        ให้เขาอยู่ในสภาวะที่ดี มีการกำหนดเป้าหมาย/ตั้ง ความคาดหวัง focus กับการเรียน
        ให้สำรวจ ความคิด ความรู้สึก เมื่อจะนำเสนอ ซึ่งส่วนใหญ่ มี "ความกลัว" ในการนำเสนอ
                - กลัวคนฟังไม่รู้เรื่อง
                - กลัวคนฟังถามในสิ่งที่เราไม่รู้
                - ไม่มีเทคนิคนำเสนอ
        ให้เทคนิคในการเตรียมตัว และ ขั้นตอนการนำเสนอ
        แล้วให้ทดลองปฏิบัติจริง

        สิ่งที่ให้ผู้เรียนฝึกฝน ใน class ผ่าน workshop ต่างๆ        
        เตรียมตัวทุกครั้ง ที่จะนำเสนอ สร้างความมั่นใจ
        เตรียมข้อมูล และ ออกแบบนำเสนอ ให้สอดคล้องคุณลักษณะ และ ความคาดหวังของผู้ฟัง สร้างความเชื่อถือให้ผู้ฟัง
        สื่อสารสร้างสัมพันธ์ ไม่จินตนาการเชิงลบกับผู้ฟัง สร้างการเขื่อมโยง
        รับฟังอย่างตั้งใจ ในสิ่งที่ผู้ฟังสอบถาม สร้างการยอมรับ
        ใช้คำถามสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างความเชื่อมั่น

        สนุกกับการนำเรื่องงานที่ตัวเองดูแล มาสร้างสรรค์ เป็นการนำเสนอแล้ว Role play เพื่อซ้อมก่อนขึ้นนำเสนอจริง