[ผลงานฝึกอบรม] สร้างกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สร้างกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     27 พฤศจิกายน 2562     380     0

        คลาสวันนี้ วันที่สองของโปรแกรม สร้างกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) ผ่านการทำ Simulation

        การใช้ Simulation โรคระบาด กับการเรียนรู้
        ทำให้ใช้สมองส่วนซ้าย-ขวา อย่างมีลำดับ
        เข้าใจบทบาทของคนในทีมให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
        การใช้จุดเด่นที่แตกต่างกันมาสร้างScenarioเพื่อกำหนดกลยุทธ์
        สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกแต่ยังอยู่บนกรอบของวัตถุประสงค์
        ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์จริงต่างๆผ่านการถอดบทเรียนเชื่อมโยง

        รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว ได้เรียนรู้และพัฒนาความแม่นยำของการเป็น Instructor & Fa-Coach มากขึ้นครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  กระบวนการคิดทักษะการคิดLogical Thinking

แสดงความคิดเห็น