ผลงานฝึกอบรม - Creative Positive Brain at Work

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Creative Positive Brain at Work

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       29 พฤศจิกายน 2562       712       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        มองภาพแล้ว เห็นคำคู่ไหนบ้างครับ ?
        Rapport for Creative Positive Thinking

        วันนี้เดินทางไกล มาชวนคิดถึงราชบุรี ให้กับทางบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) แต่ก็ได้แนวคิดในการ Upgrade การสอนในหลายจุดคุ้มค่ากับที่มา

        โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมตัวเรา เข้ากับผู้เรียน เพื่อเชื่อมผู้เรียน เข้ากับหลักสูตร

        โดยปกติในกระบวนการ Training and Group Coaching จะมีเทคนิคหนึ่งคือการใช้คำคู่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ในช่วงเริ่มต้น

        วันนี้ได้ทดลองอีกเทคนิคคือการใช้คำคู่ คู่กับการอธิบาย Conceptual Model ในแต่ละส่วน เพราะผมมองว่า Conceptual Model หนึ่งภาพ มีหลายจุดที่สร้างชุดคำให้ผู้เรียนตะหนักรู้ได้

        บนภาพๆ นี้
        เรากำลังใช้ "ความคิด" หรือ "อารมณ์" ในการแก้ปัญหา (Thinking and Feeling Brain)
        เรากำลังใช้ "ข้อมูล" หรือ "ประสบการณ์" ในการวิเคราะห์สถานการณ์ (Perception)
        เรากำลัง "รักตัวเอง" หรือ "ตามใจตัวเอง" กับสถานการณ์ที่เจอ (Lazy Brain)
        เรากำลัง "ใช้ศักยภาพ" หรือ "สร้างหลุมพราง" บนคุณค่าของตัวเอง (Brain CARES)
และเรากำลัง "สร้างสรรค์" หรือ "สร้างนิสัย" ให้ตนเอง

        ครั้งนี้เป็นการทดลองครั้งแรกในการใช้ Rapport ร่วมกับการสร้างภาพ Conceptual ในสมองของผู้เรียน และคิดว่า น่าจะลงลึกในรายละเอียดได้อีก ในครั้งต่อๆ ไป อยากได้ไปใช้อีดเร็วๆ เลยครับ