ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       2 ธันวาคม 2562       609       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        คำตอบที่ไม่คาดคิด !!!กับคลาสวันนี้
        ผมเริ่มต้นคลาสด้วยคำถามประจำหลักสูตรคือ ใครชอบปัญหาบ้างครับ ??? และคำตอบของคำถามก็แทบไม่ต่างจากทุกคลาสของหลักสูตรนี้ก่อนหน้านี้คือ ไม่มีใครชอบ!!!

        เป็นสัญญานเล็กๆว่าวันนี้กระบวนการสอนควรให้สัดส่วนในเรื่องวิธีคิด (Mindset) ต่อปัญหา ไม่แพ้เทคนิค วิธีการแก้ปัญหา (Methodology) เพื่อให้การสอนหลังจบคลาสแล้วช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองแล้วสร้างมุมมองเชิง Positve กับปัญหามากขึ้นกว่าตอนเริ่มคลาส

        สิ่งที่ผู้เรียนท่านหนึ่งแชร์หลังจบคลาส ทำให้ผมเซอร์ไพรซ์ (ระดับหนึ่ง)

"ถ้าให้อาจารย์ถามอีกครั้งตอนนี้ว่า ใครชอบปัญหาบ้าง ผมคิดว่าคำตอบก็คงเหมือนเดิม คือ ไม่มีใครยกมือ!!!!"
"แต่ความรู้สึกของผมตอนนี้และคิดว่าเพื่อนๆน่าจะคล้ายกันคือ เราไม่กลัวเมื่อต้องเจอปัญหา เพราะเรารู้ว่าจะ Handle กับปัญหาอย่างไร "

        ผมยังเชื่อลึกๆว่า คำตอบที่เกิดขึ้นมาจาก "กระบวนการสอน" มากกว่า "ผู้สอน"
กระบวนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเดินผ่านเส้นทางของความละเอียดในสมการ E+R=O

        มองเห็นกรอบความคิดทั้งเชิงบวก (Growth) และเชิงลบ (Fix) ที่ใช้ Response กับ Event
        ยอมรับกรอบความคิดที่นำไปสู่ Outcome ที่ยังไม่ Ok (Self Awareness)
        อยากเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดใหม่ (สร้างResponseใหม่ๆด้วยการมองคุณค่าของปัญหาหรือ Event ที่เผชิญ)
        เทคนิค เครื่องมือ ที่เขาเป็นชอบ เชื่อ ใช่ และเป็นผู้เลือกอยากนำไปใช้...จัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญ (ขยาย Comfort Zone)

        เทคนิคการสอนที่ทำให้
        กรอบความคิดกับวิธีการ..เป็นเรื่องเดียวกัน
        ผู้เรียนรู้ว่าเขาติดอยู่ตรงจุดไหนของกระบวนการจัดการปัญหา
        เขารู้สึกว่าปัญหาที่เคยใหญ่...เล็กลงกว่าเดิม

        "แสงสว่างปลายอุโมงค์" คำนี้ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าแสงสว่างนั้นจะเป็น
        มุมมองใหม่
        ตัวตนใหม่
        กรอบความคิดใหม่
        วิธีการจัดการใหม่

        ที่จะนำไปสู่ Action ใหม่ๆที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง
        ขอบคุณ Training and Group Coaching ที่ทำให้มีความสุขทุกครั้งหลังคลาสสอน