ผลงานฝึกอบรม - สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       3 ธันวาคม 2562       576       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        วันนี้ กับการชวนคิดชวนคุย กับ HRD ขององค์กรในการแปลงโจทย์ จากผู้บริหาร เป็นโปรแกรมพัฒนาบุคคลากร เป็นกลุ่มที่ 2 ในปีนี้ สนุกกับโจทย์ที่หลากหลาย

        สำหรับทีมงานของเอ็นเทรนนิ่งแล้ว หากช่วย HRD ให้สามารถอธิบาย ที่มาของการออกแบบโปรแกรม ที่ตอบความคาดหวังขององค์กร และสามารถวัด/ติดตามผลลัพธ์การอบรมได้ ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริหาร และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

        ถึงแม้จะได้ออกแบบโปรแกรมให้กับหลายๆ องค์กรมาแล้ว แต่ก็ยังมีเรื่องที่พัฒนาได้อีก เมื่อได้พูดคุยกับผู้เข้าอบรมกลุ่มนี้

        ขอบคุณคุณลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน และมีสิ่งที่จะนำไปทำ และ ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น